» Güneş’te Dev Patlama GözlendiNASA, günlerdir devam eden fırtınalar sonucunda Güneş’te dev bir patlama gözlemledi. Patlama etkisinde Dünya’nın bazı bölgelerinin de etkilediği belirtilirken bu etkiler arasında radyo dalgalarının bloke olduğu söyleniyor. NASA, Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından geçtiğimiz Cuma günü yapılan gözlemlerde dev patlamaya ilişkin bir görsel yayınlandı. Patlamanın şiddeti X1.8 olarak belirtilirken Cumayı – Cumartesiye bağlayan gece de bazı bölgelerin geçici radyo dalgaları bloke sorunu yaşadığı söylendi. NASA tarafından verilen bilgilerde patlamanın Aktif Bölge 2242 olarak adlandırılan Güneş lekesinde meydana geldiği söyleniyor. 2014’ün Kapanışı – Dev Patlama ABD Uzay Hava Tahmini Merkezi’nden yapılan açıklamada “aktif bölgenin büyük ve belirsiz olduğu” orta dereceli radyo kesintileri yaşanabileceği ve bir büyük patlama daha olabileceği belirtiliyor. Güneş yüzeyinde X1.8 şiddetinde gerçekleşen patlamadan önce pek çok şiddetli patlama gerçekleşti. Aktif Bölge 2241’de yine hafta içerisinde yaşanan patlamalar M8.7 ve M6.9 olarak ölçülmüştü. Bilindiği gibi Güneş lekeleri çok büyük güçte manyetik alan faaliyetlerinin gerçekleştiği alan olarak biliniyor. Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan X şiddetinde patlama, en şiddetli Güneş olayı olarak tarif ediliyor. Aynı zamanda taç kütle atımı olarak da bilinen patlama uzaya büyük miktarda yüklü parçacığın saçılmasına neden oluyor. Aktif Bölge ve patlama şiddetine bağlı olarak Güneş yüzeyinde meydana gelen olaylardan kimi zaman Dünya’da etkilenebiliyor. Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan patlama ne...

Devamını Oku

» Kozmosun Uç Noktaları  Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Büyük Patlama sonrasında meydana gelen olaylar daha yakından incelenmeye başlandı. Her ne kadar geçen her gün daha fazla ilerleme kaydediyor olsak da Evren hakkında bildiklerimiz, bilmediklerimiz yanında bir toz zerreceği kadar yer kaplamıyor. Evrenin büyüklüğüne ilişkin bilim insanları net bir tanımlama yapamıyor olsa da gözlemlenebilir evren konusunda bazı tahminlerde bulunuluyor. Astronomlara göre Evrenin yaşı 13.8 milyar yıl olarak kabul ediliyor. Bu nedenle hem ışık hızı hem de mesafe etkisinde yalnızca yaşadığımız gezegenden 13.8 milyar ışık yılı uzaklıkta ki mesafe gözlenebiliyor. Aslında oldukça sıradan görünse de gözlemlenebilir evren tanımlaması, belirlenen mesafenin ötesinde bir şey olmadığını ifade etmiyor. Kozmosun Uç Noktaları Uçsuz, bucaksız bir Evrende merkezi Dünya olan bir tanımlama yaptığımızda yolculuk yapabileceğimiz gezegenler ve süper kümeler bizi karşılıyor. Her ne kadar hakkında bilgi verebileceğimiz farklı muhtemel yaşam alanları olsa da Dünya ile başlamayı uygun buluyoruz. Dünya, Güneşten uzaklık açısından üçüncü sırada yer alan sıvı okyanusları, verimli toprakları ile her yerinde yaşam alanı barındıran eşsiz bir gezegendir. İnsan örneğinde olduğu gibi gezegenlerde ve yıldızlarda belirli bir yaşam süresine sahiptir. Bu süre içerisin de kimi çok hızlı sönüp giderken bazıları ortalama yaşam süresine sahiptir. Samanyolu, diğer galaksilerde olduğu gibi çok büyük bir hızla hareket ederken Güneş sistemimiz saatte 828.000 kilometre hızda bu harekete eşlik ediyor. İçinde bulunduğumuz galaksi, 30 dan fazla galaksiyi içeren yerel grup içerisinde yer alırken bize en yakın olan Andromeda ile yaklaşık 4 milyar yıl sonra ça...

Devamını Oku

» Oder Nehri Nerededir?  Oder Nehri nerededir, Oder Nehri nereye dökülür, Oder Nehri hakkında bilgi. Almanya ile Polonya’nın en önemli nehirlerinden biridir. Uzunluğu 900 km. kadardır. 500 km. kadar içeriye küçük gemiler girebilir. Oder nehri, Karpat Dağlarından çıkar, Batı Polonya boyunca yol alır, Polonya ile Almanya arasındaki sınırı meydana getirdikten sonra Stettiner Haft denilen küçük, sığ bir koydan Baltık Denizi’ne dökülür. Oder nehri üzerindeki en önemli şehirler Frankfurt’la Breslau’dur. Spree nehir ile birtakım küçük kanallar Oder nehrini Elbe nehrine bağlar. Oder’in başlıca kolu, Polonya’dan çıkan Warta akarsuyudur. Bu akarsu, Netze (Not6c) nehrini, bir kanal yolu ile de Oder’i Vistula nehrine bağlar. Oder nehri, çeşitli kollarla, kanallarla bağlı olduğu önemli akarsular sayesinde, birçok iç bölge ülkelerinin denizlerle ilinti kurmasını sağlar. Hatta bu yüzden, Versailles Antlaşması maddelerinden birinin gereğince, Oder nehri boyunda, gemilerin girebildiği, işletildiği yöreler, uluslararası kontrola bağlı tutulmuştu. Daha sonra bu antlaşma Adolf Hitler tarafından kaldırıldı. 2. Dünya Savaşının sonunda Oder, Polonya ile Almanyayı ayıran sınır olarak kabul edildi....

Devamını Oku

» Atatürk’ün Kemal Adını AlmasıAtatürk’ün Kemal ismi nereden geliyor, Atatürk’e Kemal ismini kim vermiştir. Askeri okulda, Mustafa kendisini öğretmenlerine çok sevdirmişti. Bilhassa matematik derslerinde başarı gösteriyordu. Bazı öğretmenleri ona küçük bir arkadaş muamelesi ediyordu. Matematik öğretmeninin adı Mustafa’ydı. Bir gün öğrencisi küçük Mustafa’ya: «Oğlum, senin de İsmin Mustafa, benim de… Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı, bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun» dedi. işte o zamandan sonra Atatürk’ün ilk adları Mustafa Kemal oldu. Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra 1895’te Askeri idadi’ye kaydolundu Başarıları burada da devam etti ve okulu iyi dereceyle bitirdi. 13 mart 1899′ da da İstanbul’a gelerek Mekteb-i Harbiye’ye (Harp Okulu’na) girdi. Mustafa Kemal birinci sınıftaki hayatından şöyle bahseder: Birinci sınıfta saf gençlik hayallerine tutuldum. Dersleri ihmal ettim. Senenin nasıl geçtiğinin hiç farkında olmadım. Ancak, dersler kesilince kitaplara sarıldım. Piyade sınıfında okuyan Mustafa Kemal’in kafasında yavaş yavaş siyasi düşünceler yer almaya başlıyordu, 2. Abdülhamit devrinin bu en sıkı günlerinde, Atatürk gizli gizli Namık Kemal’in eserlerini okurdu. Okuldaki üç yıllık öğrenimini başarıyla tamamladıktan sonra, kurmay yetiştirilmek üzere seçildi, 1902’de Erkan-ı Harbiye (Harp Akademisi) sınıfına girdi....

Devamını Oku

» Atatürk Orman Çiftliği Hakkında Bilgi  Atatürk Orman Çiftliği nerededir, Atatürk Orman Çiftliği tarihi hakkında bilgi. Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra memleketin, askeri zaferler gibi, iktisat ve ticaret alanında da zaferler kazanmasını istiyor, “Milli ekonominin temeli ziraattır” diyordu. Memleketi yeni baştan kalkındırmak için halkı uyarmak ve ona örnek vermek gerektiğine inanmıştı. Bu sebeple, işe Ankara’dan başladı. Kurak toprakların ortasındaki Ankara’da modern bir çiftlik kuracaktı. 1925 yılında, ziraat uzmanlarına Ankara yakınlarında böyle bir çiftlik için elverişli bir toprak bulmak vazifesini verdi. Fakat uzmanlar, Ankara’da ve çevresinde böyle bir çiftlik  için elverişli arazi bulamadıklarını bildirdiler. Atatürk, bugünkü çiftliğin bulunduğu yerleri gösterdi. Burası kurak bir yerdi, ovada kalan kısmı ise bataklıktı. Tepenin yamaçları aşağılara kadar otsuz ve ağaçsızdı. — Burada çiftlik olmaz dediler. Atatürk onlara şu cevabı verdi: — İşte, istediğimiz yer asıl böyle olmalıdır. Ankara’nın kenarında hem çorak, hem batak, hem de fena bir yer. Burasını biz ıslah edemezsek, kim gelip ıslah edecek. Yabancı bir ziraat uzmanı ise, bu fikir karşısında şöyle demişti: — Bu öyle bir teşebbüstür ki, elverişsiz toprak ve iklim şartları altında, burada ya sabır tükenir, ya para. Fakat. Atatürk için kötü tabiat şartları bile bir engel teşkil etmiyordu. Derhal faaliyete geçti. Arazı istimlak edildi. Bataklık kurutuldu, çiftlik sahasına giren toprakların bir plan dahilinde, tarıma elverişli hale getirilmesine başlandı. O günkü çiftlik arazisinin manzarası şöyleydi: Tepenin eteğinde eski bıı bina vardı. Toprağı kiracı olarak işleten fakir ...

Devamını Oku

» Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku  Onuncu Yıl Nutku yazılış amacı nedir, Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku hakkında bilgi. Türk Milleti! Kurtuluş Savaşı’na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun! Şu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkarane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz; çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü,Türk milletinin karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elind...

Devamını Oku

» Atatürk’ün Dış Siyaseti Nasıldı?Atatürk’ün Dış politika ilkeleri, Atatürk’ün Dış Siyaseti hakkında bilgi. Atatürk dış siyasette bağımsızlıklara saygı gösteren, kinsiz bir siyaset takip etmişti. Yurtta sulh, cihanda sulh politikasını kurması Lausanne’dan sonra başka milletler arasında da Türkiye’nin itibar ve sevgi kazanmasını sağlamış, bölge dostluk paktları, saldırmazlık antlaşmaları yakılmış, bu hareketle iyi gelişmeler olmuştu. ...

Devamını Oku

» Nişabur Hakkında Bilgi  Nişabur nerededir, Nişabur şehri tarihi ve kültürü, Nişabur şehri hakkında bilgi. Nişapur, Orta çağ Türk tarihinin en ünlü şehirlerinden biriydi. Sasaniler devrinde kurulan şehir, 651’de Araplar’a geçti. 1037’de Tuğrul Bey şehre girdi, kendisini burada imparator ilan etti, böylece Nişapur, Büyük Selçukluların başkenti oldu. 1 221 ‘de şehri Moğollar, Harzemşahlar’dan aldılar. Bundan sonra şehir İlhanlılar’a, Timuroğulları’na, Safeviler’e geçti. Nişapur’da yüzlerce ünlü bilim ve sanat adamı yetişmiştir. Şehirde bugün de ayakta duran pek önemli Türk anıtları vardır.

Devamını Oku

» Nişasta Nedir, Nerelerde Kullanılır  Nişasta neyden elde edilir, Nişasta çeşitleri nelerdir, Nişasta faydaları hakkında bilgi. Tahıl tanelerinden, mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden, patatesten çıkarılan bir maddedir. Nişasta, bitkilerin yeşil yapraklarında, havadan aldıkları karbon clioksitle, topraktan aldıkları suyun, güneş ışıklarının yardımıyla meydana gelir. Geceleri glikoz haline geçerek suda çözünür, saptan geçerek bitki içine yayılır, çeşitli yerlerinde yeniden nişastaya dönerek birikir. Böylece, bitkinin tohum, tahıl taneleri, meyva, kök gibi yerlerinde kıymetli bir besin maddesi olarak toplanır. Nişasta ancak mikroskopla görülebilecek küçük taneciklerden yapılıdır, bitki hücreleri içine yerleşmiştir. En iri taneli nişasta patateste bulunur. Çapı 0,05-0,09 mm.’dir, midye kabuğu biçimindedir. Buğday nişastası 0,02-0,03 mm. çapındadır, mercimek biçimindedir. Arpa, çavdar nişastası da buğday nişastasına benzer. Mısır, pirinç nişastaları ötekilerden farklıdır. Nişasta organik kimya bileşiklerinin sakkaritler sınıfındandır. Bir polisakkarittir. Kaba formülü (Cf,HınOs)n şeklinde gösterilir. Buradaki n her hangi bir sayıdır: 100, 1000… olabilir. Nişasta soğuk suda güç çözünür, sıcak suda şişerek koloiclimsi bir çözelti meydana getirir. Bu koloidimsi çözelti soğuyunca donar, nişasta çirişi meydana getirir. Nişasta önemli bir besin maddesidir. Buğdaydan yapılan un, başta ekmek olmak üzere undan yapılan çeşitli yiyecekler günlük besinlerimizin büyük bir kısmını teşkil eder. Bunlardan başka, patates, pirinç, mısır da, büyük bir kısmı nişasta olan besin maddeleridir. Nişasta, ayrıca, dokumacılıkta aprelemede kulla...

Devamını Oku

» Nitrat Nedir, Zararları Nelerdir?Nitrat nerelerde kullanılır, Nitrat bileşimi nedir, Nitrat hakkında bilgi. Nitrik asidin tuzlarına nitrat denir. Tabiatta çeşitli şekillerde azottan meydana gelebilir. Mesela, fırtınalı havalarda şimşekler havanın azotundan çok az bir kısmını azot oksit (NO) haline geçirir. Bu da, daha düşük sıcaklıklarda, oksijen ve suyla nitrik asit haline geçer, havada eser miktarda bulunan amonyakla da amonyum nitratı verir. Bundan dolayı, yağmur sularında amonyum nitrata rastlanabilir. Bundan başka, hayvansal, bitkisel artıklar toprakta çürürken, içindeki protein maddeleri bozularak önce amonyak haline geçer, havanın oksijeni ile nitrifikan (nitratlaştıran) bakteriler de bu amonyağı Nitrik asidin tuzlarına nitrat denir. Tabiatta çeşitli şekillerde azottan meydana gelebilir. Mesela, fırtınalı havalarda şimşekler havanın azotundan çok az bir kısmını azot oksit (NO) haline geçirir. Bu da, daha düşük sıcaklıklarda, oksijen ve suyla nitrik asit haline geçer, havada eser miktarda bulunan amonyakla da amonyum nitratı verir. Bundan dolayı, yağmur sularında amonyum nitrata raslanabilir. Bundan başka, hayvansal, bitkisel artıklar toprakta çürürken, içindeki protein maddeleri bozularak önce amonyak haline geçer, havanın oksijeni ile nitrifikan (nitratlaştıran) bakteriler de bu amonyağı nitrik aside çevirir, nitrik asit de, topraktaki bazlarla, nitratları meydana getirir. Nitratlaşma denilen bu olayı özel bakteriler meydana getirir. Bunun sonucu olarak da toprakta daima biraz nitrat bulunur. Bitkilerin önemli besini olan azot, bu nitrat azotudur. Bitkiler bu azotu alarak çeşitli bileşiklere çevirirler, bitkinin ölümü, çürümesi sonucunda yeniden nitratlaşma başlar. Bütün nitratlar suda kolay çözündüklerin...

Devamını Oku

» Altın Suyu Nedir, Kısaca BilgiAltın Suyu nasıl elde edilir, Altın Suyu bileşimi hakkında bilgi. Nitrik asidin kendisinin üç katı kloridrik asitle yaptığı karışıma altın suyu denir. Bu karışım altını, platini de çözer. Her hangi bir yün parçası, yünlü bir kumaş üzerine bir damla nitrik asit damlatılırsa derhal sarı bir leke meydana gelir. Bu lekenin çıkarılması mümkün değildir. Renkli kumaşlarda da nitrik asit boyayı bozarak aynı sarı lekeyi meydana getirir. Nitrik asidin nitrolama etkisinden faydalanılarak birçok nitro bileşikleri yapılmıştır. Bu bileşiklerin çoğu patlayıcı maddelerdir, savaş endüstrisinde kullanılır. En önemli nitro bileşikleri nitrogliserin, nitrosellüloz», trinitrotoluen (trotil), pikrin asittir. Bu bileşiklerin bozulması sırasında hem büyük bir enerji, hem de büyük bir gaz kütlesi meydana gelir....

Devamını Oku

» Nitrogliserin Nedir, Nasıl YapılırNitrogliserin neyden elde edilir, Nitrogliserin ilaç nedir, Nitrogliserin hakkında bilgi. Gliserinin, nitrik asitle nitrolanmasından meydana gelen bir bileşiktir. Organik kimyada, asitlerle alkollerin birleşmesinden doğan bileşiklere, genel olarak, Ester denir. Nitrogliserin de nitrik asidin trigliserin esteredir. Gliserinde bulunan 3 hidroksitin (OH) hidrojenleri yerine birer N02 bağlanarak meydana gelmiştir. Kimyada tam adı trinitrogliserindir, kaba formülü de C3H5 (ON03)3 olarak yazılır. Nitrogliserin, kurşun kaplarda, saf gliserinle sülfürik ve nitrik asit karışımının 15-20° de hava akımında karıştırılmasıyla elde edilir. Yağ şeklinde, sıvı üzerinden ayrılınca tahta kaplara alınır, soda çözeltisiyle yıkanarak, kullanılacak hale getirilir. Nitrogliserin çok -kuvvetli bir patlayıcı maddedir. Sıvı halinde taşınması çok zordur. Ufacık bir sarsıntıda sıvı, bulunduğu kabın çeperlerine kuvvetlice çarparsa derhal patlar. Nitrogliserinden dinamit yapılır.  İsveçli bilim adamı Alfred Nobel’in bulduğu bu patlayıcı madde ona büyük kazanç sağlamıştır. Kuvvetli bir zehir olan nitrogliserin tıpta da ilaç olarak kullanılır. Kalp hastalarının kullandığı trinitrin denilen damar genişletici ilaç nitrogliserinden yapılır....

Devamını Oku

» Nitroselüloz Nedir, Hakkında Bilgi  Nitroselüloz  nasıl elde edilir, Nitroselüloz  bileşimi nedir, Nitroselüloz hakkında bilgi. Selülozun, nitrik asitle nitrolanmasından meydana gelen bir bileşiktir. Dinitroselüloz, trinitroseiüloz olmak üzere iki cinsi vardır. Dinitroselüloz (Kolodyum pamuğu): Saf selülozun sülfürik ve nitrik asit karışımıyla işlenmesinden elde edilir. Aseton da, eterde çözünür. Eterli çözeltisine kolodyum denir. Kolodyumun, kafuru ile yoğrulmasından plastik bir madde olan selüloit ekle edilir. Eskiden filim yapımında kullanılan bu madde yanıcı olduğundan bugün filim yapımında başka maddeler kullanılmaktadır. Trinitroselüloz (Barut pamuğu): de %13’ten fazla azot vardır, yalnız asetonda çözünür. Her iki cins nitroselüloz önemli patlayıcı maddelerdendir. Dinitroselüloz dumansız barut olarak tüfek, top mermilerinin barut haklarında, nitrogliserile karıştırılarak da jelatinli dinamitlerde kullanılır. Trinitroselüloz mayın ve torpilerin doldurulmdasında kullanılmaktadır....

Devamını Oku

» Resneli Niyazi Kimdir ve Hakkında Bilgiler  Resneli Niyazi ve savaşları, Resneli Niyazi ne zaman ve nerede doğdu, Resneli Niyazi hakkında bilgi. İkinci Meşrutiyet’in hürriyet kahramanlarındandır. 2. Abdülhamit’in istibdadına karşı isyan ederek dağa çıkmış, kendisine alıştırdığı bir geyikle Resine Dağlarında bir müddet, birliğiyle beraber kalmıştı. Niyazi Bey, bugün Yugoslavya’da bulunan Resne’de doğdu. Öğrenimini orada yaptıktan sonra İstanbul’a geldi. Mekteb-i Harbiyye’den 1896’da mezun oldu. 1897 Yunan Savaşında yararlıklar göstererek mümtazen (özel olarak) terfi etti. Savaştan sonra Ohri avcı taburunda hizmet gördü. Balkanlarda Bulgar komitacılarının taktiklerini yakından inceledi. En sonunda bu taktiği kendisi de tatbik ederek, birliğiyle birlikte hükumete karşı isyan etti. Gizlice çalışan Terakki ve İttihat (sonraki adiyle İttihat ve Terakki) cemiyetine girdi. 1908 haziranında çıktığı dağlardan ancak 10 temmuz inkılabından sonra indi. Kolağası rütbesindeyken, Enver Bey’le birlikte yeni hükumet tarafından Hürriyet Kahramanı ilan edilmişti. Bir müddet sonra binbaşı oldu, emekliliğini istedi, memleketine çekildi. Yalnız, eskiden peşlerini bırakmadığı komitacılar onu yaşatmadılar. Bir suikast sonunda öldürüldü.    ...

Devamını Oku

» Niyobyum Madeni Nedir, Nerelerde ÇıkarNiyobyum  simgesi nedir, Niyobyum madeni bileşimi hakkında bilgi. Dökme demir gibi kırılgan, boz renkte bir madendir. Kolumbiyumda denir. Tabiatta tantal elemanının bulunduğu filizlerde bulunur. Her ikisinin de özelikleri çok benzediğinden birbirinden ayrılması zordur. Gerek tabiatta çok az bulunması, gerekse elde edilişindeki güçlüklerden dolayı, bugün dünyada elde edilen niyobyum 1 ton bile değildir. Niyobyumun sertliği demirden daha azdır. Parlatılan yüzeyi hafif sarıya çalar beyaz renktedir. Kızıl. derecede örslenebilir. 0,05 mm kalınlığında levha haline getirileblir. Niyobyum bugüne kadar endüstride hemen hemen hiç kullanılmamışsa da sert atölye aletleri, radyoda kullanılan gaz emme tesisatı, yüksek vakum boruları gibi malzemenin yapımına elverişlidir.  ...

Devamını Oku

» Muşmula Nedir, Nerelerde Yetişir?  Muşmula faydaları nelerdir, Muşmula nerelerde yetişir, Muşmula hakkında bilgi. Gülgillerden bir ağaç ve bunun meyvesidir. Çoğu 3-4 m. yüksekliğinde, eğri büğrü, dallı budaklı bir ağaçtır. Genç dalları tüylüdür. Gövdesi parlak kül rengi bir kabukla örtülüdür. Beyaz, ya da pembemsi çiçekler açar. Tarçın renginde, topaç biçiminde meyveleri vardır. Muşmula mayhoş ve buruktur, ancak koparıldıktan, biraz çürüdükten sonra yenilebilir. İri iri beş çekirdeği vardır, çekirdekler meyvenin büyük bir kısmını kaplar. Muşmulaya beşbıyık, döngel de denir....

Devamını Oku

» Atatürk’ün Vecizeleri ve Özlü SözleriAtatürk’ün Vecizeleri nelerdir, Atatürk’ün Çeşitli konulardaki sözleri hakkında bilgi. Atatürk’ün TÜRK DİLİ – TÜRKÇE İle İlgili Sözleri “Türk” demek “dil” demektir. Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim; diyen insan, her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.” 17 Şubat 1931 Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet teşkilatımızın dikkatli, alakalı olmasını isteriz. 1 Kasım 1932 Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin. 2 Eylül 1930 Ülkesini yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır. 2 Eylül 1930 Kesin olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin dili ve milli benliği bütün hayatında hakim ve esas kalacaktır. 7 Şubat 1933 Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. 9/10 Ağustos 1928 Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, anneannelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olduğunu görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir. 1931 Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün, milli varlığımız en kuvvetli bir dal kazanacaktır. Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunmasıyla mümkün olacaktır. 26 Eylül 1938 Öyle istiyorum ki , Tür...

Devamını Oku

» Atların Anatomik Yapısı Hakkında BilgiAtların Anatomik Yapısı nasıldır, Atların Anatomik Yapısı hakkında kısa bilgi. Atın iskeleti 140 tek, 57 de çift kemikten meydana gelmiştir. Bacak kemiklerinin eklem yerleri kendine mahsus bir özellik taşır. Çoklukla atlar, geceleri, bacak eklemlerini kilitleyerek, ayakta uyurlar. Ancak genç olanlar yatarlar. Atın uykusu çok hafiftir. On dakika uyur, on dakika uyanık kalır. Atın köprücük kemiği yoktur. Atın ayaklarında sadece üçüncü parmağı vardır. Öteki parmaklar, atın tarih boyunca geçirdiği değişikliklerde dumura uğramış, buna karşılık üçüncü parmak kalınlaşmış, kuvvetlenmiş ve koşmaya yarayacak bir biçim almıştır. Bu parmağın ucunda, toynak adı verilen, parmağı çepeçevre saran tırnak bulunur. Bu tırnağa aşınmaması için, nal çakılır. Dumura uğrayan parmaklardan birinin tırnağının izine bacağın iç tarafında rastlanır. Adına kestanecik denen esmer renkli kabuk bu kaybolan parmaklardan birinin tırnağının izidir. Atın vücut yapımında  128 kas vardır. Homo sapiens sapiens (İnsan) ile Equus’un (At) yaşam çizgileri sapiens’in evrimleşmeye başladığı zamandan itibaren kesişmiştir. Ancak at insandan çok daha önce evrimin basamaklarını çıkmış, dünyanın hemen hemen tüm kıtalarına yayılmıştır. Milyonlarca yıl sonra artık atla insan birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Ancak bu buluşmadan at zararlı çıkacak, her zaman olduğu gibi Homo sapiens onu da yok edecek, kendine köle olacak birçok ırklar yetiştirecektir. Bugün gördüğümüz atlar insanın eseridir. Doğada yaşayan tek bir at türü dahi yoktur. İşte atların 55 milyon yıllık evrim tarihi. Homo sapiens sapiens ile Equus’un yaşam çizgileri sapiens’in evrimleşmeye başladığı zamandan itibaren kesişecektir. Ancak at...

Devamını OkuGÜLSERECEĞİM YOLLARINA

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.