» İngilizce testi (3) SAYFA.3  67-Modern Pakistan'ın resmi dillerinden biri olan Urdu dilinde edebiyat 16.yüzyılda gelişmeye başlamıştır.A)Pakistan, which began to develop in the 16th century, has its official literature written in the Urdu language.B)In the modem state of Pakistan, literature has officially been written in Urdu since the 16th century.C)Literature in Urdu, one of the official languages of modem Pakistan, began to develop in the 16th century.D)Pakistan, which has been developing since the 16th century, has literature in Urdu, one of its official languages.E)In the 16th century, Pakistanis started to develop an official literature, which was in Urdu, among other languages68-Bernini, heykeltraş ressam ve mimar olarak eşit derecede yetenekli olması bakımından son Rönesans mimarıdır.A)The last Renaissance architect, Bernini, was equally good at sculpture, painting and architecture.B)Like the great Renaissance architects, Bernini was equally capable as a sculptor, painter and architect.C)Bernini was the last Renaissance architect in the sense that he was equally able as a sculptor, painter and architect.D)In the context of the Renaissance, Bernini was just as qualified to be a sculptor, painter or architect.E)Though he was equally capable as a sculptor, painter and architect, Bernini was noted as the last architect of the Renaissance.69-Müdürün dünkü toplantıda söylediklerine bakılırsa, gelecek ay maaş artışı hiç de olası görünmüyor.A)According to what the manager said at yesterday's meeting, the possibility of a pay-rise won't even be discussed in the next month.B)Judging from what the manager said at yesterday's meeting, a pay-rise next month does not seem likely at all.C)From what was said at yesterday's meeting, it seems highly unlikely that the manager will get a pay-rise next month.D)At yesterday's meeting about the pay-rise, the manager didn't say that a rise seemed likely to be given.E)At yesterday's managers' meeting, i...

Devamını Oku

» İngilizce testi (3) SAYFA.234-…………, which is a sport combining skiing and shooting.A)I'm opposed to the use of guns in sportB)Canadians traditionally do well in the biathlonC)Every year many people die in hunting accidentsD)The Swedes have a skiing division in their armyE)More people die from guns in cold, snowy placesRead the passages and find the best mark the answersThe official language of the Czech Republic is Czech, a highly complex western Slavic tongue. Any attempt from foreigners to speak Czech will be heartily appreciated, so do not be discouraged if people fail to understand you, as most will be accustomed to hearing foreigners stumble through their language. If you don't know any Czech, brush up on your German, since, among the older generation at least, it is still the most widely spoken second language. Russian, once the compulsory second language has been practically wiped off the school curriculum, and the number of English speakers has been steadily increasing, especially among the younger generation.35-It is clear from the passage that…………. .A)more Czechs speak German than any other foreign languageB)as their own language is so difficult, Czechs prefer GermanC)everyone in the Czech Republic speaks several languagesD)Czechs usually laugh at foreigners who try to speak CzechE)Czechs learn English during childhood and German later36-The author informs us that……….. .A)it is now illegal for Czechs to speak RussianB)Czechs do not want to speak German as it reminds them of the German occupationC)most Czech schools offer courses in the Russian languageD)the influence of Russia is still felt in certain areas of the Czech RepublicE)Czechs were once required to study Russian at school37-This passage would most likely appear in ………… .A)a grammar book of the Czech languageB)a history book of the Czech RepublicC) a book about English language teachingD)a travel guide for the Czech...

Devamını Oku

» İngilizce testi (3) SAYFA.1İngilizce testi (3)ELS Issue19 Practice Exams 71-I wish you wouldn't………….me when I'm speaking - please let me have my say before you answer.A) respond B) interruptC) imitate D) conflict E) address2-If you're looking for a good restaurant, the receptionist should be able to…………one to you.A)recommend B) explainC)prefer D) advise E) reserve3- She decided not to tell her father about her exam results until the guests left, because she was afraid that he might lose his………….. .A)annoyance B) griefC)shortage D) intention E) temper4-Dennis …………. got more frustrated with his job and finally left it when he could no longer stand the conditions.A) utterly B)honestlyC) gradually D) deliberately E) instantly5-It's………….hot in Las Vegas in the summer, but the air is quite dry, so it's not as uncomfortable as you would think.A) obviously B) superficiallyC) bearably D) sincerely E) awfully6-Florence's decision to move to Panama was completely……………- she didn't speak Spanish, had no Mends there and left a good job in London.A) sensible B) irreversibleC) immoral D) irrational E) intentional7-Experts in sports medicine study physiology………..examine the effect of different sports and exercises on the human body.A) owing to B) in order toC) so that D) in spite of E) therefore8-…………Nina was born in Berlin, she doesn't have a German passport because her parents are Yugoslavian guest workers.A) Since B) HoweverC) Although D) No matter E) As far as9-Don't pay the workers all of the money…………. they've completely finished the work, or you might end up with a half-painted house.A)until B) whenC)while D) since E) provided10-High in the mountains, Flagstaff, Arizona, is quite cold all year, ………Phoenix, only 150 miles ...

Devamını Oku

» SAKATLAR HAFTASISAKATLAR HAFTASI   10-16 Mayıs arası Sakatlar Haftasıdır. Sakatlık insanlığın ortak sorunudur. Bu yüzden Sakatlar Haftası yalnız ülkemizde değil Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı zamanda değerlendirilir.   Sakatlar Haftası boyunca; sakatlık sorunu, sakatlığın önlenmesi ve sakatların eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir sakatlık konusu işlenir. Sakatları Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.   10 Mayıs - Sakatlar Haftasının Açılışı 11 Mayıs - Görme Engelliler Günü 12 Mayıs - İşitme ve Konuşma Engellileri Günü 13 Mayıs - Ortopedik Engelliler Günü 14 Mayıs - Zeka ve Ruhsal Özürlüler Günü 15 Mayıs - Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü 16 Mayıs - Sakatlar Haftasına Genel Bakış   SAKATLIĞIN BELLİ BAŞLI NEDENLERİ   Sakatlarla, sakatlıklarla ilgili çeşitli sorunlar vardır. Sakatlığı doğuran nedenler, sakatların eğitimi bunların başlıcalarıdır.   Sakatlığın Nedenleri: Sakatlıklar akraba evliliği, gebelik öncesi tedbirsizlik, aşıların zamanında yapılmaması, kazalar gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır..   a) Akraba evliliği: Doğuştan sakatlıkların önemli bir bölümü akra­ba evliliklerinden ortaya çıkar. Yakın akrabaların teyze, hala, amca, dayı çocuklarının evliliği sonunda çok sayıda kör, sağır, dilsiz ve geri zekalı çocuk doğmaktadır. Ankara ilinde yapılan bir araştırma sonucunda 100 sakat çocuktan 30'unun yakın akraba evliliğinden doğan çocuklar olduğu görülmüştür.   b) Gebelik öncesi tedbirsizlikler: Bebek bekleyen annelerin sık sık röntgen filmi çektirmesi, doktora gitmeden ilaç alması çok sık sigara ve alkollü içki içmesi doğan çocuğun sakat olmasına neden olur.   c) Aşıların zamanında yapılmaması: Doğumdan sonraki ilk yılda verem, çocuk felci aşılarının zamanında yaptırılması gerekir. Aşılar zamanında yap...

Devamını Oku

» TIP BAYRAMI (14 Mart)BELİRLİ HAFTALAR ...

Devamını Oku

» TRAFİK HAFTASIBELİRLİ HAFTALAR ...

Devamını Oku

» TURİZM HAFTASIBELİRLİ HAFTALAR ...

Devamını Oku

» TÜRK BÜYÜKLERİ GÜNÜBELİRLİ HAFTALAR ...

Devamını Oku

Devamını Oku

Devamını Oku

Devamını Oku

» VAKIFLAR HAFTASIBELİRLİ HAFTALAR ...

Devamını Oku

Devamını Oku

Devamını Oku

Devamını Oku

Devamını Oku

» YENİ YILBELİRLİ HAFTALAR ...

Devamını Oku

» YEŞİLAY HAFTASIBELİRLİ HAFTALAR ...

Devamını Oku

» ZAFER BAYRAMI (30 Ağustos)BELİRLİ GÜNLER ...

Devamını Oku

» BAYRAM MESAJLARIBayram Mesajları Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun... Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı?nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun? Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramı?nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun? Dostluğu, sevgiyi ve geleceği... Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı... Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim. Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı? Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım? Kurban Bayramı?nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz? Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun! Bir Kurban Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, ulusumuza ve de insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz.Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de ...

Devamını OkuGÜLSERECEĞİM YOLLARINA

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.