» OKSİTLER VE ÖZELLİKLERİ

Yayınlanma Zamanı: 2008-05-06 01:46:00OKSİTLER VE ÖZELLİKLERİ

            Elementlerin oksijen ile oluşturdukları bileşiklere oksit denir. Oksitleri metal ve ametal elementleri oluştururlar. Fakat soy gazlar (He–Ne–Ar–Kr–Xe–Rn) ve halojenler (F–Cl–Br–I) oksitleri oluşturmazlar.

a)        Metal Oksitler     :

Metallerin oksijen ile oluşturdukları bileşiklere metal oksitler denir. Metal oksitlerin sulu çözeltileri baz özelliği gösterir.

 

                          Na2O                   Sodyum Oksit                                       Na2O       +              H2                              2Na(OH)                K2O                     Potasyum Oksit                     K2O         +              H2O                     2K(OH)

                          Li2O                     Lityum Oksit                                          Li2O         +              H2O                     2Li(OH)

                          MgO                    Magnezyum Oksit                 MgO        +              2H2O                   Mg(OH)2

                          BeO                     Berilyum Oksit                       BeO         +              H2O                     Be(OH)2

                          BaO                     Baryum Oksit                                        BaO         +              H2O                     Ba(OH)2

                          CaO                     Kalsiyum Oksit                      CaO         +              H2O                     Ca(OH)2

                          FeO                     Demir (II) Oksit                      FeO         +              H2O                     Fe(OH)2

                          Fe2O3                  Demir (III) Oksit                      Fe2O3      +              3H2O                   2Fe(OH)3

                          ZnO                     Çinko Oksit                                           ZnO         +              H2O                     Zn(OH)2

                          Al2O3                   Alüminyum Oksit                   Al2O3       +              3H2O                   2Al(OH)3

b)        Ametal Oksitler  :

Ametallerin oksijen ile oluşturdukları bileşiklere ametal oksitler denir. Ametal oksitlerin sulu çözeltileri asit özelliği gösterir.

 

                          SO2                     Kükürt Di Oksit       

     CO2       Karbon Di Oksit          CO2 +  H2O→  H2(CO)3

                          N2O3                    Di Azot Tri Oksit     

                          N2O5                    Di Azot Penta Oksit

       SO3  →Kükürt Tri Oksit   SO3  + H2O     H2(SO4)

                          P2O3                    Di Fosfor Tri Oksit

                          CO                       Karbon Mono Oksit

                          NO                       Azot Mono Oksit

NOT :  1-            Asit ve bazları birbirinden ayırmak için kullanılan maddelere ayıraç veya indikatör veya belirteç denir.

İNDİKATÖR

(AYIRAÇ = BELİRTEÇ)

ASİT

BAZ

TUZ

Fenol Ftalein Çözeltisi

Renk Değiştirmez

Pembe Renkli Olur

Renk Değiştirmez

Turnusol Kağıdı

Maviden Kırmızıya

Kırmızıdan Maviye

Değişme Olmaz

Metil Red (Metilen Kırmızısı)

Kırmızı Renkli Olur

Sarı Renkli Olur

Turuncu Renkli Olur

Metil Oranj (Metilen Mavisi)

Kırmızı Renkli Olur

Sarı Renkli Olur

Turuncu Renkli Olur

Kırmızı Lahana

Renk Değiştirmez

Yeşil Renkli Olur

 

Biromtimol Mavisi

Sarı Renkli Olur

Mavi Renkli Olur

 

Alizarin Sarısı

Sarı Renkli Olur

Kırmız Renkli Olur

 

2-        Asitler ve bazlar saf haldeyken, tuzlar da katı haldeyken elektrik akımını iletmezler.

3-        Asit, baz ve tuzların sulu çözeltilerinde (+) ve (­–) yüklü iyonlar birbirinden ayrıldığı için bu bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler.

4-        Katı iletkenlerde elektrik akımı (–) yüklerin yani elektronların hareketi ile iletilir. Sıvı çözeltilerde ise elektrik akımı sadece (­­­–­) yüklerin değil hem (+) hem de (­–) yüklerin yani iyonların hareketi sayesinde iletilir.

5-        Yapısında H bulundurmasına rağmen her bileşik asit değildir.

C6H12O6             → Glikoz               → Asit Değil

                           NH3                        → Amonyak          → Asit Değil

6-        Yapısında OH bulundurmasına rağmen her bileşik baz değildir.

                           C2H5OH → Etil Alkol           → Baz Değil

7-        Yapısında OH bulundurmamasına rağmen sadece amonyak (NH3) bazdır.

8-        Kuvvetli asitler ve bazlar suda çözündüklerinde (yani sulu çözeltileri oluşturulduğunda) tam olarak iyonlaşabilirler ve elektrik akımını iletebilirler.

9-        Zayıf asitler ve bazlar suda çözündüklerinde (yani sulu çözeltileri oluşturulduğunda) tam olarak iyonlaşamadıkları için elektrik akımını iletemezler.

10-      Yapısında karbon (C) elementi bulunan organik asitlerle yani meyve ve diğer besinlerde bulunan asitler zayıf asitlerdir ve tam olarak iyonlaşamazlar.

11-      SO2 ve CO2 gibi bileşikler yalnız başlarına asit olamayıp suda çözündüklerinde asit özelliği gösterirler fakat zayıf asit oldukları için sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez.

            SO2         +             H2O                    H+           +             (HSO3)–

            CO2        +             H2O                    H+           +             (HCO3)–

12-      Yapısında karbon (C) bulunan asitlere organik (karboksilli) asitler denir. Organik asitlerin yapısındaki karbon (C) sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar.

            HCOOH → CH3COOH → C2H3OH(COOH)2            Asitlik Kuvveti Artar

13-      Yapısında oksijen (O) bulunan asitlere oksi asitler denir. Oksi asitlerin yapısındaki oksijen (O) sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar.

            HClO → HClO2 → HClO3 → HClO4                              Asitlik Kuvveti Artar

14-      Periyodik çizelgede herhangi bir periyotta bulunan elementlerin oluşturacaklar asitlerin kuvveti, soldan sağa doğru gidildikçe artar.

            Li → Be → B → N → F                   Oluşturacakları Asitlerin Kuvveti Artar

15-      Periyodik çizelgede herhangi bir grupta bulunan elementlerin oluşturacakları asitlerin kuvveti yukarıdan aşağı inildikçe artar.

            F             → HF                                    

            Cl            → HCl                   Asitlik Kuvveti Artar

            Br            → HBr   

            I               → HI                     

16-      Oksijensiz asitler soy metallerle (Cu–Ag–Au–Pt–Hg) tepkime vermezler.

17-      Oksijenli asitler soy metallerle tepkime verirler fakat tepkime sonucu hidrojen gazı (H


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !