» DOĞAL SAYILARLA İLGİLİ PROBLEMLER

Yayınlanma Zamanı: 2008-05-05 10:04:00DOĞAL SAYILARLA İLGİLİ PROBLEMLER

VE ÇÖZÜMLERİ


1 -) Üç kardeşin yaşları toplamı 52 dir.Ortanca küçükten 3 yaş büyük , büyükten 10 yaş küçük ise, ortanca kaç yaşındadır?

ÇÖZÜM:

3 + 3 + 10 = 16 ( fazlalıklar toplamı)

52 – 16 = 36

36 : 3 = 12 küçüğün yaşı

12 + 3 = 15 ortancanın yaşı

 

2 -) Canan ile Nur ‘ un paraları toplamı 1200000 TL ‘ dir.Canan Nur ‘a 200000 TL verirse paraları eşit oluyor. Canan parası kaç TL ‘ dir ?

ÇÖZÜM:

1200000 : 2 = 600000 (paraları eşit olsaydı her birine düşen pay)

600000 + 200000 = 800000 Canan’ ın parası)


3 -) Bir alışverişte, 5 düzine bardak alınmıştır.Bardakların tanesi 125 TL daha ucuz olsaydı 6 düzine bardak alınabilecekti.Buna göre bardağın bir tanesi kaç liraya alınmıştır ?

ÇÖZÜM:

5 düzine = 5 . 12 = 60 adet

6 düzine = 6 . 12 = 72 adet

72 – 60 = 12

60 . 125 = 7500 ( 12 bardak parası )

7500 : 12 = 625 ( ucuz olsaydı 1 bardağın parası )

625 + 125 = 750 ( 1 bardak parası )


4 -) A ve B şehirleri arası 720 km ‘dir.

A’ dan B’ ye doğru aynı anda bir kamyon ile bir otobüs hareket ediyor.Kamyonun saatteki hızı 60 km , otobüsün saatteki hızı 90 km’ dir.Otobüs B şehrine vardığında kamyonun kaç km yolu vardır ?

ÇÖZÜM:

720 : 90 = 8 ( otobüsün yolculuğu bittiği zaman)

60 . 8 = 480 (otobüsün yolculuğu bittiğinde kamyon gittiği yol)

720 – 480 = 240 ( kalan yol )


5 -) Aralarında 800 km uzaklık bulunan iki şehirden karşılıklı hareket eden iki arabadan birinin saatteki hızı 70 km , diğerininki ise 90 km ‘ dir.Bu iki araba kaç saat sonra karşılaşırlar ?

ÇÖZÜM:

90 + 70 = 160 ( ikisinin bir saatte kât ettiği yol )

800 : 160 = 5 ( karşılaşacakları zaman )

 

6 -)Bir sütçü litresi 200000 TL

olan 10 litre süte , 6 litre başka bir süt katarak 2900000 TL ‘ lik bir karışım hazırlıyor. Karışımdaki 6 litrelik sütün litresi kaç TL ‘ dir ?

ÇÖZÜM:

200000 . 10 = 2000000 ( 10 litrenin tutarı )

2900000 – 2000000 = 900000 ( 6 litrenin tutarı )

900000 : 6 = 150000 (1 litrenin tutarı )


7 -) Bir şoför radyatörüne her iki litre su için bir litre alkol koymaktadır.18 litrelik bir karışım için bu şoförün kaç litre alkole ihtiyacı vardır ?

ÇÖZÜM:

2 litre su + 1 litre alkol = 3 litre karışım

18 litre karşımda ; 18 : 3 = 6 adet var

6 . 1 = 6 ( şoförün ihtiyaç duyduğu alkol miktarı)


8 -) Bir bakkal kilogramı 800000 TL olan nohuttan 6 kg , kilogramı 700000 TL olan nohuttan 4 kg , kg ‘ mı 600000 TL olan nohuttan 10 kg karıştırarak bir karışım yapıyor. karışımın kilogramı kaç TL olur ?

ÇÖZÜM:

800000 . 6 = 4800000

700000 . 4 = 2800000

600000 . 10 = 6000000

4800000 + 2800000 +6000000=13600000

10 + 4 + 6 = 20

13600000 : 20 = 6800009 -) Can , Ercan ve Kayacan ‘ın yaşlarının aritmetik ortalaması 16 ‘ dır. Can 15 , Ercan 17 yaşında olduğuna göre Kayacan kaç yaşındadır ?

ÇÖZÜM:

Üçünün yaş ortalaması = 16

Üçünün yaşları toplamı = 16 . 3 = 48

Can ve Ercan ‘ın yaşları toplamı =

15 + 17 = 32

Kayacan ‘ın yaşı = 48 – 32=16


10 -) Bir boyacı iki günde 35 m2 duvar boyuyor. Çırağı ise üç günde 30 m2 duvar boyuyor.İkisi birlikte 12 gün çalışırlarsa kaç m2 duvar boyarlar ?

ÇÖZÜM:

Usta 12 günde ; 12 : 2 = 6

6 . 35 = 210 m2 boyar

Çırak 12 günde ; 12 : 3 = 4

4 . 30 = 120 m2 boyar

İkisi beraber ; 210 + 120 = 330 m2 boyar


11 -) Mevcudu 42 kişi olan bir sınıf , gezi yapmak için bir otobüs kiraladı.

Bu geziden 12 kişi vazgeçince ;

geziye katılanların her biri , payına düşenden 3200000 TL fazla ödedi. Buna göre otobüs kaç TL ‘ye kiralanmıştır ?

ÇÖZÜM:

Geziye katılacaklardan 12 kişi ayrıldığında , 42 – 12 = 32 kişi kalıyor. Her biri 3200000 TL fazlalığı , 12 kişinin ödemesi gereken para olarak ödüyor.

30 . 3200000 = 96000000

96000000 : 12 = 8000000 ( Ayrılan olmasaydı herkesin ödeyeceği para )

Otobüsün toplam kirası =

42 . 8000000 = 336000000 TL veya

8000000 + 3200000 = 11200000 TL

( Ayrılmayan kişilerin ödeyeceği para)

11200000 . 30 = 336000000 TL ‘ dir.


12 -) 34 = y + 40 ise y ‘nin değeri kaçtır?

ÇÖZÜM:

34 = 3 . 3 . 3 . 3 = 81 ‘ dir.

81 = y + 40 ise

y = 81 – 40

y = 41 olur.
13 -) 160 tane ceviz üç kardeş arasında paylaşılıyor.Büyük kardeş , küçük kardeşten 30 fazla alıyor. Ortanca kardeş ise , büyük kardeşten 10 ceviz az alıyor. Buna göre , her birinin payına düşen cevizi bulunuz.

ÇÖZÜM:

120 cevizin paylaşımı ;


10 ceviz

Küçük kardeş :

 

20 ceviz

Ortanca kardeş:

 

Büyük kardeş :

30 ceviz

Büyük kardeş ortancadan 20 tane ceviz,

küçükten 30 tane ceviz fazla alırsa ;

ortanca kardeş , küçükten 30 – 20 = 10

ceviz fazla alır. Fazlalıkların toplamını

bütünden çıkarırsak , paylar eşitlenir.

30 + 10 = 40 ( fazlalıklar)

160 – 40 = 120

120 : 3 = 40 ( küçük kardeşin payı)

40 + 10 = 50 ( ortanca kardeşin payı)

50 + 20 = 70 ( büyük kardeşin payı)


14 -) Saatteki hızları ortalama 70 km / sa

ve 80 km / sa olan iki otobüs aynı şehirden , aynı anda , zıt yönde , farklı şehirlere gitmek üzere hareket ediyorlar. 5 saat sonra , aralarındaki uzaklık kaç km olur ?

ÇÖZÜM:

70 + 80 = 150 ( ikisinin 1 saatte aldığı yol )

150 . 5 = 750 ( 5 saat sonunda aralarındaki uzaklık)


15 -) 98 ile 263 sayıları arasında kaç tana doğal sayı vardır ?

ÇÖZÜM:

( Büyük sayı – Küçük sayı ) – 1

( 263 - 98 ) – 1

 

263 – 98 = 165

165 – 1 = 164


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !