» Atatürk Orman Çiftliği Hakkında Bilgi

Yayınlanma Zamanı: 2017-02-10 17:58:00 

Atatürk Orman Çiftliği nerededir, Atatürk Orman Çiftliği tarihi hakkında bilgi.

Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra memleketin, askeri zaferler gibi, iktisat ve ticaret alanında da zaferler kazanmasını istiyor, “Milli ekonominin temeli ziraattır” diyordu.

Memleketi yeni baştan kalkındırmak için halkı uyarmak ve ona örnek vermek gerektiğine inanmıştı. Bu sebeple, işe Ankara’dan başladı. Kurak toprakların ortasındaki Ankara’da modern bir çiftlik kuracaktı.

1925 yılında, ziraat uzmanlarına Ankara yakınlarında böyle bir çiftlik için elverişli bir toprak bulmak vazifesini verdi. Fakat uzmanlar, Ankara’da ve çevresinde böyle bir çiftlik 

Atatürk Orman Çiftliği Hakkında Bilgi ile ilgili görsel sonucu

için elverişli arazi bulamadıklarını bildirdiler. Atatürk, bugünkü çiftliğin bulunduğu yerleri gösterdi. Burası kurak bir yerdi, ovada kalan kısmı ise bataklıktı. Tepenin yamaçları aşağılara kadar otsuz ve ağaçsızdı.

— Burada çiftlik olmaz dediler. Atatürk onlara şu cevabı verdi:
— İşte, istediğimiz yer asıl böyle olmalıdır. Ankara’nın kenarında hem çorak, hem batak, hem de fena bir yer. Burasını biz ıslah edemezsek, kim gelip ıslah edecek.
Yabancı bir ziraat uzmanı ise, bu fikir karşısında şöyle demişti:
— Bu öyle bir teşebbüstür ki, elverişsiz toprak ve iklim şartları altında, burada ya sabır tükenir, ya para.

İlgili resim

Fakat. Atatürk için kötü tabiat şartları bile bir engel teşkil etmiyordu. Derhal faaliyete geçti. Arazı istimlak edildi. Bataklık kurutuldu, çiftlik sahasına giren toprakların bir plan dahilinde, tarıma elverişli hale getirilmesine başlandı.

O günkü çiftlik arazisinin manzarası şöyleydi: Tepenin eteğinde eski bıı bina vardı. Toprağı kiracı olarak işleten fakir bir çiftçi çoluk çocuğu ile bu binada oturuyordu. Biraz ileride bir mezarlık göze çarpıyordu. Aşağılar ise bataklıktı. Şimdi, bunların yerinde çiftliğin binaları, tepeyi eteklere kadar gölgeleyen ağaçlar vardır. Hem tarım yapılıyor, hem de hayvan yetiştiriliyor, bu hayvanlardan sağılan sütlerden de peynir, yağ ve yoğurt yapılıyordu.

Atatürk Orman Çiftliği Hakkında Bilgi ile ilgili görsel sonucu

Ankara’nın Bira Fabrikası, Hayvanat Bahçesi ve Traktör Fabrikası çiftlik sahası içindedir. Çiftlik arazisi 102.000 dönümdür.

Atatürk, burada, 1925 yılında kurulan bir çadırla işe başlamıştı. Çiftlik arazisini süren traktörü zaman zaman kendisi kullanmıştır.

 


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !